Nikita : Fashion photoshoot at the Four Seasons Bora Bora